Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi za katero ni potrebno pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Oddaj vlogo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije je možno vlogo le elektronsko izpolniti, oddati pa jo potrebno fizično podpisano)

Opis postopka

Pravna podlaga za izvedbo postopka