Predstavniki v svetu Osnovne šole Turnišče

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Jožef Slavic mag.
  • Janja Dominko, do 23.1.2020
  • Alenka Gujtman
  • Suzana Horvat Zver, od 24.1.2020
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • Brigita Bukovec
  • Danica Kocet
  • Matej Vitez